Ändrade tider för kurstillfällen 10 - 20 april!

Swedish Swing Society har ett samarbete med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, (NBV). De arbetar med frågor som handlar om alkohol och andra droger, folkhälsa och integration. I utbyte mot att de får informera om sin verksamhet får vår förening en liten sponsring. Med anledning av detta är tiderna för kurstillfällena i de två kommande veckorna något förändrade. Observera att det är en tillfällig förändring av kurstiden som sedan återgår till normal tid.

Måndag 10 april
17:40 – 19:10 Jazz Nybörjar medel
17:40 – 19:10 Lindy Hop NybörjarMedel

19:10 – 20:40 Lindy Hop Medel
19:10 – 20:40 Lindy Hop Nybörjare 1

20:40 – 22:10 Lindy Hop MedelAvancerad
20:40 – 22:10 Lindy Hop Nybörjare 2

Tisdag 11 april
17:40 – 19:10 Balboa nivå 1
17:40 – 19:10 Balboa nivå 3

19:10 – 20:40 Balboa nivå 2


Onsdag 12 april - 19 april är det inga kurstillfällen alls pga påsklov!

Torsdag 20 april
17:40 – 19:10 Blues Fortsättning
17:40 – 19:10 Autentisk Jazz Medel: Rutiner

19:10 – 20:40 Stepp Nybörjare1/Nybörjare2

19:30 – 21:00 Solo Blue

20:40 – 22:10 Stepp NybörjarMedel/Medel