Auditions inför kommande kursomgång! /Next opportunity for audition!

Vill du gå en av våra lindy hop kurser där förkunskapskraven måste verifieras av lärare? Då har du chansen att boka dig på audition 18 oktober! Audition sker under socialdansliknande former, där alla dansar samtidigt och där man växlar partner, bedömer instruktören deltagarnas individuella nivå.

/Do you want to attend one of our lindy hop classes where your skills have to be verified by a teacher? Now you can book audition on 18:th of October! During audition you will be dancing with different partners. The formate will look like social dance where all couples dance at the same time. The instructors will make an individual evaluation for each person attending.


Schema/Schedule
19:10 - 19:40 Audition Lindy hop Medel (Intermediate)
19:45 - 20:15 Audition Lindy hop MedelAvancerad (IntermediateAdvanced)
20:20 - 20:50 Audition Lindy hop Advancerad (Advanced)


Förkunskapskrav/Requirements (only swedish text)
http://www.swedishswing.se/forkunskaper


Anmälan till audition sker här/Registration for audition:
http://www.swedishswing.se/samtliga-aktuella-kurser