Läger

Swedish Swing Society anordnar större dansläger. Varje år i november arrangeras Halloween Swing Camp och vartannat år arrangeras Sweden Balboa Weekend i vår regi.

Under 2017 arrangerade vi balboalägret Scandinavian Shuffle som har fokus på socialdans. Se tidigare läger.

Under 2016 arrangerade vi Homefront Balboa med Anni & Gašper (8-10 april), Stockholm Blues Fest (17-19 april) och Halloween Swing Camp (4-6 nov). Se tidigare läger.