Styrelsen

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens löpande verksamhet och skall tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen väljs årligen på föreningens årsmöte. Ledamöterna väljs på antingen ett eller två år.
Styrelsen arbetar utifrån föreningens stadgar.

Styrelse 2018
Ordförande - Kenneth Norbelie
Kassör - Birgit Ulvfot
Sekreterare - Rolf Adolfsson
Ledamot - Ohan Lundblad
Ledamot - Roger Forsblom
Ledamot - Akira Wizelis
Ledamot - Lisa Löfgren
Suppleant - Sonja Östlund 

Kontakta styrelsen- Läs mer här