Styrelsen

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens löpande verksamhet och skall tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen väljs årligen på föreningens årsmöte. Ledamöterna väljs på antingen ett eller två år.
Styrelsen arbetar utifrån föreningens stadgar.

Styrelse 2017
Ordförande - Kenneth Norbelie
Kassör - Rolf Nordlander
Sekreterare - Birgit Ulvfot
Ledamot - Ohan Lundblad
Ledamot - Roger Forsblom
Ledamot - Akira Wizelis
Ledamot - Sonja Östlund
Suppleant - Lars Johanson 

Kontakta styrelsen- Läs mer här