Kursstart HT 2019 -2 /Next set of classes starting!

Nästa kursomgång startar från måndag 21 oktober.

Kurserna är, med något undantag, 8 ggr utan uppehåll för höstlov. Varje lektion är 1 h 20 min.
Anmäl dig till kurs HÄR!

För att gå lindy hop på nivå Medel eller högre behöver du vara godkänd för nivån. Anmäl dig till audition! Audition är gratis och sker 14 oktober. Anmäl dig på länken ovan.

/Next set of classes start Monday 21st of October.

Each course is, with some exception, 8 X 1h 20 min.
Sign up for classes HERE!

Want to take lindy hop level Intermediate (Medel) or above? You need to get approved for the level. Sign up for audition! (Same link as above.) Audition is free of charge.