Öppet hus med gratis prova-på! 2019 -10-12 /Open house with free taster classes!

Kom och prova vårt kursutbud den 12:e oktober!
Inga förkunskaper krävs. Du behöver inte ha med dig någon danspartner. Du behöver inte anmäla dig i förväg. Evenemanget är gratis.

/Come try our dance tasters on 12:th of October!
No prior knowledge required, nor do you need to bring a dance parner. You don't need to register in advance. No entrance fee.


2019-10-12 Preliminärt Schema /Preliminary Schedule
13:00 13:30 African roots for lindy hoppers (30 min)
13:30 14:15 Lindy Hop (45 min)
14:15 14:45 Stepp / Tap dance (30 min)
14:45 15:30 Balboa (45 min)
15:30 16:00 Autentisk jazz / Vernacular jazz (30 min)
16:00 16:45 Blues /Blues dance (45 min)

Plats/Venue: Odengatan 89 (T-Odenplan)


Vill du anmäla dig till ordinarie kurs? De hittar du på den här länken. Kursstarter från 21 oktober!
/Want to sign up for regular classes? Follow the link. New set of classes start from 21st of October.
http://www.swedishswing.se/samtliga-aktuella-kurser

Välkommen! /Welcome!