Information angående SSS kursverksamhet och Covid-19 / Info about SSS course activities and Covid-19

 

Styrelsen följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer gällande Covid-19. I nuläget ser vi inget tecken på att situationen förbättras. Beslutet att pausa all SSS verksamhet tills vidare står därför fast och aktuell kursomgång ställs in. Vi tror inte att rekommenderat avstånd kan hållas mellan dansare eller att städning kan ske i den omfattning som skulle krävas i dagsläget. Ni som anmält er till kurser kommer att få information om återbetalning av kursavgift via separat mailutskick.
När läget stabiliseras kommer vi att lägga upp nya kurser, i vilken omfattning kan vi inte svara på idag, men vi längtar alla efter att få dansa så vi ska göra vårt bästa för att hitta på något riktigt kul när situationen tillåter!

Detta är förstås en påfrestande situation för hela samhället och för SSS del sker det i näst intill direkt anslutning till den turbulenta höst vi har bakom oss, med asbest, stängd lokal och inställd verksamhet. Det är oerhört tråkigt och kostsamt för föreningen. 

Vi ser verkligen fram emot att kunna bedriva verksamhet igen och hoppas att ni alla är med när det är dags. SSS behöver allt stöd vi kan få för att ta oss tillbaka efter månader av motgångar. 

Sköt om er så ses vi förhoppningsvis på dansgolvet snart!

 

_____________________________________________________________________________

 

Swedish Swing Society follows the development and the authorities' recommendations regarding Covid-19. At present, we see no sign that the situation is improving. The decision to pause all SSS activities until further notice remains and the current course round is canceled. We do not believe that the recommended distance can be kept between dancers or that cleaning can be done to the extent that would be required at present. 

When the situation stabilizes, we will post new courses, to what extent we cannot say today, but we all long to dance so we will do our best to find something really fun when the situation allows!

This, of course, is a stressful situation for the entire community, and for SSS it is almost in direct connection to the turbulent autumn we have behind us, with asbestos and suspended operations. It is extremely sad and costly for us.

We are really looking forward to being able to be up and running again and hope you all will join in when it's time. SSS needs all the support we can get to recover after months of adversity.

Take care and see you on the dance floor soon!