Viktig information inför kursstart hösten 2020 / Important information regarding classes, fall 2020

I mitten av augusti startar vi åter upp vår verksamhet. Vi kommer dock inte att kunna göra som vi brukar utan har ett antal förhållningsregler. Detta p.g.a den rådande situationen med corona. Vi ber er att ta del av våra förhållningsregler och respektera dem för allas trevnad och hälsa. 

Viktigt att tänka på för dig som går en kurs hos oss, under corona-tid:

Innan och efter lektionen
Vänta utanför på trottoaren innan din lektion. Lärarna släpper in ett par minuter före utsatt starttid.
Byt om hemma om möjligt. Använd omklädningsrummen så lite som möjligt.
Håll god handhygien och tvätta händerna både före och efter din dansklass.
Lämna lokalen direkt efter din lektion för att undvika trängsel. Det är 15 minuters paus mellan lektionerna.

Under lektionen
Parkurser består för tillfället av maximalt 10 par + lärare. Solokurser består av maximalt 10 deltagare + lärare. Detta för att alla skall kunna hålla avstånd ifrån varandra.
Det sker en kurs i taget och då används hela danssalen (vikväggen är öppen).
Vi ber dig att endast dansa med din fasta partner.
Håll avstånd till andra par och försök hålla er till de markeringar som finns i lokalen.
Var beredda på att fokusera på teknik och lugnare övningar. De svettiga passen får vi spara till ett senare tillfälle.
Ha det så kul och njut av din kurs!

________________________________________________________

n mid-August, we will start up our business again. However, we will not be able to do as we usually do but have a number of rules of conduct. This is due to the current situation with corona. We ask you to take part in our rules of conduct and respect them for everyone's well-being and health.
 
Important to keep in mind for you who take a course with us, during corona time:
 
Before and after the lesson
Wait outside on the sidewalk before your lesson. Teachers let in a few minutes before the scheduled start time.
Change at home if possible. Use the changing rooms as little as possible.
Maintain good hand hygiene and wash your hands both before and after your dance class.
Leave the room immediately after your lesson to avoid congestion. There is a 15-minute break between lessons.
 
During the lesson
Park courses currently consist of a maximum of 10 couples + teachers. Solo courses consist of a maximum of 10 participants + teachers. This is so that everyone can keep their distance from each other.
One course takes place at a time and then the entire dance hall is used (the folding wall is open).
We ask you to only dance with your regular partner.
Keep your distance from other couples and try to stick to the markings in the room.
Be prepared to focus on technique and calmer exercises. We will save the sweaty workouts for a later occasion.

In mid-august we will open again! Due to the current situation with corona we won't be able to do exactly as we're used to. We ask you to read our rules of conduct and respect them for everyones well-being and health.

Important to keep in mind for those of you who take a course with us during corona-time:

Before and after the lesson
Wait outside on the sidewalk before your lesson. Teachers let in a few minutes before scheduled starting time. 
Change at home and use the changing rooms as little as possible. 
Maintain good hand hygiene and wash your hands both before and after dans class. 
Leave the venue immediatly after your lesson to avoide crowding. There is a 15-minute break between lessons. 

During the lesson
Courses for couples currently consist of a maximum of 10 couples + teachers. Solo courses consist of a maximum of 10 participants + teachers. This is so that everyone can keep a distance from each other. 
During class the entire hall is used (the folding wall is open). 
We ask you to only dance with your regular partner. 
Keep your distanse to other couples and try to stick to the markings on the floor. 
Be prepared to focus on techniques and calmer exercises. We will save the sweaty workouts for a later occation.
Have fun and enjoy your course! 

Wait outside on the sidewalk before your lesson. Teachers let in a few minutes before the scheduled start time.
Change at home if possible. Use the changing rooms as little as possible.
Maintain good hand hygiene and wash your hands both before and after your dance class.
Leave the room immediately after your lesson to avoid congestion. There is a 15-minute break between lessons
 
Important to keep in mind for you who take a course with us, during corona time:
 
Before and after the lesson
Wait outside on the sidewalk before your lesson. Teachers let in a few minutes before the scheduled start time.
Change at home if possible. Use the changing rooms as little as possible.
Maintain good hand hygiene and wash your hands both before and after your dance class.
Leave the room immediately after your lesson to avoid congestion. There is a 15-minute break between lessons.
 
During the lesson
Park courses currently consist of a maximum of 10 couples + teachers. Solo courses consist of a maximum of 10 participants + teachers. This is so that everyone can keep their distance from each other.
One course takes place at a time and then the entire dance hall is used (the folding wall is open).
We ask you to only dance with your regular partner.
Keep your distance from other couples and try to stick to the markings in the room.
Be prepared to focus on technique and calmer exercises. We will save the sweaty workouts for a later occasion.
Have fun and enjoy your course!
In mid-August, we will start up our business again. However, we will not be able to do as we usually do but have a number of rules of conduct. This is due to the current situation with corona. We ask you to take part in our rules of conduct and respect them for everyone's well-being and health.
 
Important to keep in mind for you who take a course with us, during corona time:
 
Before and after the lesson
Wait outside on the sidewalk before your lesson. Teachers let in a few minutes before the scheduled start time.
Change at home if possible. Use the changing rooms as little as possible.
Maintain good hand hygiene and wash your hands both before and after your dance class.
Leave the room immediately after your lesson to avoid congestion. There is a 15-minute break between lessons.
 
During the lesson
Park courses currently consist of a maximum of 10 couples + teachers. Solo courses consist of a maximum of 10 participants + teachers. This is so that everyone can keep their distance from each other.
One course takes place at a time and then the entire dance hall is used (the folding wall is open).
We ask you to only dance with your regular partner.
Keep your distance from other couples and try to stick to the markings in the room.
Be prepared to focus on technique and calmer exercises. We will save the sweaty workouts for a later occasion.
Have fun and enjoy your course!
In mid-August, we will start up our business again. However, we will not be able to do as we usually do but have a number of rules of conduct. This is due to the current situation with corona. We ask you to take part in our rules of conduct and respect them for everyone's well-being and health.
 
Important to keep in mind for you who take a course with us, during corona time:
 
Before and after the lesson
Wait outside on the sidewalk before your lesson. Teachers let in a few minutes before the scheduled start time.
Change at home if possible. Use the changing rooms as little as possible.
Maintain good hand hygiene and wash your hands both before and after your dance class.
Leave the room immediately after your lesson to avoid congestion. There is a 15-minute break between lessons.
 
During the lesson
Park courses currently consist of a maximum of 10 couples + teachers. Solo courses consist of a maximum of 10 participants + teachers. This is so that everyone can keep their distance from each other.
One course takes place at a time and then the entire dance hall is used (the folding wall is open).
We ask you to only dance with your regular partner.
Keep your distance from other couples and try to stick to the markings in the room.
Be prepared to focus on technique and calmer exercises. We will save the sweaty workouts for a later occasion.
Have fun and enjoy your course!