SSS ställer in all verksamhet året ut / SSS cancels all activities for the remaining of 2020

Styrelsen följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer gällande Covid-19. I nuläget ser vi med sorg att situationen stramas åt ytterligare. Styrelsen har därför beslutat att ställa in all verksamhet året ut. Detta innebär att nuvarande kursomgång tyvärr inte kommer att återupptas. 

Ni som påbörjat nuvarande kursomgång kommer att få information om till godo / återbetalning av kursavgift via separat mailutskick. 

När läget stabiliseras kommer vi att lägga upp nya kurser, i vilken omfattning kan vi inte svara på idag, men vi längtar alla otroligt mycket efter att få samlas och glädjas på dansgolvet igen!

 

Sköt om er så ses vi förhoppningsvis snart!

 

_____________________________________________________________________________

 

Swedish Swing Society follows the development and the authorities' recommendations regarding Covid-19. At present, we see that the situation is getting worse again. We have therefore decided to cancel all acitivites during the rest of 2020. This means that the current course round will not be resumed.

Those of you who have started the current course round will receive information about the credit / refund of the course fee via a seperate email.

 

When the situation stabilizes, we will post new courses, to what extent we cannot say today, but we all really long to gather on the dance floor again!

 

Take care, hope to see you soon!