Kursstart v.7 / Courses start week 7

Hej alla dansvänner!

Kurser på Swedish Swing Society är tillbaka v.7. Det blir stepp och autentisk jazz, alltså endast solokurser nu till att börja med. Vi hoppas innerligt att du är danssugen och redo att sätta igång med solodans. Välkommen med din anmälan. Vi har saknar dig!!!

Enligt de nya reglerna får det vistas max 16 personer i vår lokal så 15 deltagare + lärare. 
För att kurserna ska gå runt ekonomiskt har vi tillfälligt höjt priset. I dagsläget är det 6 kurstillfällen för 1000:-/900:- som gäller. Vi hoppas att ni har förståelse för detta. 

________________________

Hello all dance freiends!

Courses at Swedish Swing Society will be back week 7. We will offer stepp and authentic jazz, so only solo corses now to begin with. We sincerely hope you are eager to dance and ready to start solo dancing. You are welcome to register. We have been missing you!!!

According to the new rules a maximum och 16 people can stay at Odengatan 89, so 15 participants + a teacher. 
In order for the courses to be economical we have temporarily raised the price. At present, there are 6 lessons for 1000:-/900:- kronor. We hope for your understanding regarding this.