And on Sundays... taster and practice!/Och på söndagar... taster och öppen träning! 28/11, 5/12, 12/12, 19/12 - 2021

(In English below)
 
Och på söndagar…
...hänger vi på SSS! Kom till lokalen och ta med dina vänner till taster-klassen och/eller öppen träning efteråt. Du behöver inte föranmäla dig!
 
#Taster-klass 14:00 - 15:00
  • 19/12 Inte annonserat än
  • 12/12 Inte annonserat än
  • 5/12 "Att öva" med Nick: Vi undersöker sätt att förändra vår solo-/pardans, styling och vägar att hitta nya moves.
  • 28/11 Solojazz med Nick: The Mama Stew
 
# Veckans öppna träning 15:00 - 17:00
Musiken finns - lämna gärna önskemål. Hjälp varandra på plats om det önskas annars ska alla känna sig trygga att träna själva utan oombedda tips och råd.
Vill du öva lindy hop, eller någon annan pardans? Ta med dig en danspartner.
 
INTE MEDLEM? Betala 50 kr ...eller bli medlem för hela nästa år och få tillgång till fantastiska förmåner i form av socialdanser, workshops och på söndagar... öppen träning!
MEDLEM? Grattis! Då är det här gratis!
 
OBS! Följ facebook-eventet för senaste uppdateringar och ev inställda tillfällen! 
 
VÄLKOMNA!
Swedish Swing Society
Ps. Var rädda om varandra - kom bara om ni är friska! Vi ser gärna att ni nyttjar tvål och vatten samt handsprit frikostigt!
***********************************
And on Sundays…
We hang out at SSS. Come join us and bring your friends for the tasterclass and/or the practice after.
 
# Tasterclass (2-3 pm)
  • 19/12 TBD
  • 12/12 TBD
  • 5/12 "How to practice" with Nick: We explore ways of changing our solo/couple dancing, styling and finding new moves, steps to training your dancing
  • 28/11 : SoloJazz with Nick: The Mama Stew
 
# Open weekly practice (3-5 pm)
Music is there, please make requests. Help each other on the spot if desired, otherwise everyone should feel safe to train themselves without unsolicited tips and advice.
Bring a partner if you want to practice couple dancing.
 
NOT A MEMBER? Pay 50 SEK, or become an SSS member for upcoming year and enjoy the endless benefits on socials, workshops and on sundays… free practice.
MEMBER? Congratulations! You enjoy this for free!
 
NOTE: Follow facebook event for latest uppdates or cancelled classes!
 
Welcome!
Swedish Swing Society