Extra årsmöte för medlemmar!

EXTRA ÅRSMÖTE FÖR MEDLEMMAR!
Alla medlemmar har nu fått en inbjudan till extra årsmöte i vår ideella förening!

Årsmötet går av stapeln SÖNDAG DEN 12 DECEMBER KL 19:00 och sker ONLINE. För att delta behöver du därför meddela i förväg att du vill vara med (senast 11 dec kl 18). Maila info@swedishswing.se
Glöm inte att ange vad du heter så vi kan hitta dig i medlemsregistret!

Ta hand om din förening - delta på mötet!

Ps. Om du är medlem men saknar inbjudan - hör av dig till info@swedishswing.se 

 

Dagordning vid extra årsmöte

Vid extra årsmöte ska följande behandlas och protokollföras:

  1. Mötets öppnande
  2. Godkännande av dagordning
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
  5. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
  6. Fastställande av röstlängd
  7. Förslag till stadgeändring i en andra läsning
  8. Mötet avslutas

Detaljer kring föreslagna stadgeändringar finns i mailinbjudan!

Datum

mån, 2021-12-13 19:00