Förkunskaper

För att gå lindy hop Medel, Medelavancerad eller Avancerad samt balboa 2 och 3 hos SSS ställs vissa förkunskapskrav. Dessa kontrolleras av instruktör under kurs eller vid särskilda tillfällen (audition).
När du uppnått en viss nivå, ex Medel, finns du kvar på denna nivå tills du blivit godkänd för en högre nivå.
Har du aldrig blivit godkänd för någon nivå så är Nybörjarmedel den högsta nivå du kan gå.

När du går en kurs kan du bli godkänd för en ny nivå av instruktören/instruktörerna. Om du inte gått kurs på SSS tidigare så ges ett tillfälle (audition) att kvalificera sig för ny nivå.
Är du osäker på vilken nivå du tillhör, eller på hur du ska tolka den här texten, skicka ett mail till: kurser(@)swedishswing.se - OBS! På denna e-mail kan du ej anmäla eller avanmäla dig till SSS ordinarie kurser.

Kriterier
Nedanstående punkter är de som instruktörerna i huvudsak utgår från när de godkänner tll högre nivå.

För att bli godkänd för Lindy Hop Medel
På den här nivån förväntas du redan kunna en del variationer i både turer och steg. Du dansar socialt regelbundet och har kanske hunnit med något dansläger också.
Du ska kunna grunderna; åttor, sexor och Charleston-variationer, för dam twist, grundläggande musikkänsla, dansa upp till 40-tempo (160 BPM) utan problem. Lyssna på exempel via Spotify.

För att bli godkänd för Lindy Hop Medel Special
Gått Lindy Hop Medel kurs eller motsvarande.
På den här nivån förväntas du redan kunna en del variationer i både turer och steg. Du dansar socialt regelbundet och har kanske hunnit med något dansläger också.
Du ska kunna grunderna på; åttor, sexor och Charleston-variationer, för dam twist, grundläggande musikkänsla och muiskteori, dansa upp till 40-45-tempo (160-165 BPM) utan problem. Lyssna på exempel via Spotify.

För att bli godkänd för Lindy Hop Medelavancerad
Till den här nivån anmäler sig den rutinerade dansaren med god erfarenhet av lindy hop. Du socialdansar ofta,  går gärna temaklasser och externa läger.
Grunderna sitter som berget och du har förfinat din teknik, kan dansa musikaliskt och du jobbar med din dansstil, du ska kunna dansa upp till 45-tempo (180 BPM) utan problem. Lyssna på exempel via Spotify.

För att bli godkänd för Lindy Hop Avancerad
Målet är att avancerad kurs hos SSS ska ha en mycket hög standard. Du kan därför uppleva att vi ställer högre krav på den nivån än andra dansskolor eller dansläger där du har gått kurs. Det är meningen!
Du som vill gå den här kursen har antingen mycket höga ambitioner med din socialdans, vill tävla, showa eller kunna vara med i jam. Du ser allt från långsamt till riktigt högt tempo som roliga utmaningar, du vill träna mellan kurstillfällena för att utvecklas, du syns ofta på socialdansgolvet och har deltagit på flera internationella läger. Du är mycet intresserad av stil/stilar inom dansen, du behärskar avancerad musikanpassning och är väl införstådd i musikteori, du kan dansa upp till 50-55 tempo (200-220 BPM) utan problem. Lyssna på exempel via Spotify.

För att bli godkänd för Balboa 2
Behärska grundsteget samt variationer i pure bal.
Behärska grunderna i bal swing, d.v.s. throw out, out n ins, lollies, variationer samt övergångar däremellan.
Behärska viss musikalitet, mjukhet samt god hållning i dansen.

För att bli godkänd i Balboa 3
Behärska pure bal och bal swing på tekniskt hög nivå och kunna variera energi och dynamik.
Behärska viss musikanpassningsförmåga.
Kunna utföra turerna kontrollerat och dansant även i högre tempon.
Intresset för balboan bör vara på den nivå att man följer den internationella utvecklingen, då balboan i Sverige är begränsad.