Läger

Swedish Swing Society anordnar större dansläger. Några återkommande läger är:

- Halloween Swing Camp (årligen i november)

- Stockholm Blues Fest (årligen vid Kristi himmelfärdshelgen)

- Sweden Balboa Weekend (vartannat år - övriga år arrangeras lägret av vår grannförening Swingkatten i Uppsala) 

För att hitta information om läger som passerat se tidigare läger.