Om kurserna

Varje termin brukar SSS ha två till tre kursomgångar. Våra ordinarie kurser är 8 gånger/lektioner (vanligtvis 8 veckor i följd). Varje lektion är 1 timme och 20 minuter. På våra kurser roterar man, d.v.s. man byter partner så en förare dansar med alla följare på kursen och vice versa, även om du anmäler dig tillsammans med en danspartner.

Anmälan till kurser sker här på hemsidan. Det är viktigt att du uppger en e-mailadress eftersom du får både bekräftelse på anmälan, info om köplats och antagningsbesked via e-mail. Vi har bara plats för ett begränsat antal deltagare på respektive kurs så anmäl dig i tid!

För kurser på högre nivå krävs en audition. För att gå kurserna Medel, Medelavancerad eller Avancerad hos SSS ställs vissa förkunskapskrav. Dessa kontrolleras av instruktör under kurs eller vid särskilda tillfällen. Läs mer om förkunskaper.

Om du går kurs kan du även stöddansa. När det är snedfördelning mellan förare och följare kan de som under en kursomgång betalar för en kurs gå en eller flera kurser gratis på egen nivå eller lägre (ordinarie utbud i båda fallen). Detta för att fler ska få möjlighet att komma med på kurser. Oftast är det förare (traditionellt killar) det är ont om. Ansök om att bli stöddansare genom att anmäla dig till en kurs och notera dig som stöddansare.

Betalning - Kursavgiften betalas in via bankgiro innan kursstart när du har blivit antagen till en kurs. BG 488-8921, Swedish Swing Society. Kom ihåg att ange det OCR-nummer du har fått i ditt antagningsmail! Den som inte betalat avgiften i tid riskerar att mista sin plats samt efterdebiteras hela kursavgiften. Du kan inte betala på plats i kurslokalen, endast via BG. Vid återbetalning av kursavgift dras en administrativ avgift på 100-200 kr.

Avanmälan – när du inte kan/vill gå kursen.  Kursanmälan är bindande för samtliga kurser. Om du blir antagen till en kurs och inte vill gå den måste du avanmäla dig. Skicka ett mail till kurser(@) swedishswing.se senast 3 dagar innan kursen börjar, annars kommer du att krävas på hela kursavgiften.
OBS! Du kan inte anmäla dig till kurser på denna adress.

Frågor om din kursanmälan, kurser och audition skickas till kurser(@)swedishswing.se. Du kan inte anmäla dig till kurser på denna adress, endast avanmäla dig från kurser.