Revisorer

Revisorerna väljs varje år av medlemmarna på årsmötet och är två till antalet och en suppleant.
Revisorerna tar fortlöpande del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Revisorer 2021

  • Hans Moberg
  • Bengt Lund-Jensen
  • Lotta Andreasson (suppleant)