Stepp

Stepp är grunden till mycket av den dans som finns nu, det var det första uttrycksmedlet i den Afro-Amerikanska kulturen som Jazz, Swing och Hiphop härstammar ifrån. Detta gäller även musikaliskt, mycket i jazzmusiken är sprunget ur steppens rytmer med betoningar av olika taktslag och synkoperingar. Med hjälp av metallförsedda tå- och hälpartier på steppskorna kan dansarna mana fram rytmiskt avancerade ljudmattor.

Dansen innehåller en rik och mångfacetterad historia. Under dansformens begynnelse i 1800-talets USA sägs stepp delvis ha varit ett uttrycksmedel som slavar använt för att kunna kommunicera i hemlighet, där ljud och rytmer hade olika betydelser. Steppen har förändrats mycket sedan dess och den dimensionen finns inte längre kvar. Däremot bär steppen fortfarande på ett arv av att vara mer än bara en dansform, i USA har den status som en egen konstform. En del utövare ser sig snarare som musiker än dansare och Miles Davis nämner i sina memoarer steppare när han talar om vilka jazzmusiker som inspirerat honom mest.


Stepp är både dans och musik helt enkelt och man får ha vilken stil man vill och låta som man vill så länge man inte tappar takten!

Stepp
Start Dag & tid Pris Ledare    
Stepp Nybörjare
Ons 17.30-18.40 8 ggr. Start 20/4. Avgift 1200:-.
Ledare Mikaela, Vilma.
20/4 Ons 17.30-18.40 8 ggr 1200:- Mikaela, Vilma Info 11 anmälda till 20 platser
Stepp Nybörjaremedel
Ons 18.45-19.55 8 ggr. Start 20/4. Avgift 1100:-.
Ledare Mikaela, Vilma.
20/4 Ons 18.45-19.55 8 ggr 1100:- Mikaela, Vilma Info 13 anmälda till 25 platser