Valberedning

Valberedningen väljs varje år av medlemmarna på årsmötet och består av tre medlemmar, varav en sammankallande. Deras uppgift är att kontinuerligt under året arbeta med att hitta personer som de kan nominera till styrelseposter vid nästa års årsmöte.

Nuvarande valberedning (2021):

• Kerstin Sihlberg (sammankallande)
• Maja Hällsten
• Bengt Edewald

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

Är du intresserad av styrelse- eller funkisarbete kontakta gärna någon i valberedningen.

Kontakta valberedning - Läs mer här!