Styrelsen

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens löpande verksamhet och skall tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen väljs årligen på föreningens årsmöte. Ledamöterna väljs på antingen ett eller två år.
Styrelsen arbetar utifrån föreningens stadgar.

Styrelse 2019
Ordförande - Lisa Löfgren
Vice ordförande - Maria Rundqvist
Kassör - Birgit Ulvfot
Sekreterare - Sonja Östlund
Ledamot - Ohan Lundblad
Ledamot - Roger Forsblom
Ledamot - Diana Undén
Suppleant - Kenneth Norbelie

Kontakta styrelsen- Läs mer här