Styrelsen

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens löpande verksamhet och skall tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen väljs årligen på föreningens årsmöte. Ledamöterna väljs på antingen ett eller två år.
Styrelsen arbetar utifrån föreningens stadgar.

Styrelse 2021
Ordförande - Lisa Löfgren
Vice ordförande - Robert Ventura
Kassör - Birgit Ulvfot
Sekreterare - Sonja Östlund
Ledamot - Kenneth Norbelie
Ledamot - Anna Steorn
Ledamot - Sara Odhelius

Suppleant: Maria Rundqvist
Suppleant: Fredrik Bäcklund
Suppleant: Ohan Lundblad

Kontakta styrelsen- Läs mer här